máy bơm tăng áp giếng nhật

Máy bơm đẩy cao giếng Nhật JLM60-400A tự động ngắt bảo vệ động cơ khi giếng không có nước
Máy bơm đẩy cao giếng Nhật JLM70-4600A tự động ngắt bảo vệ động cơ khi giếng không có nước.