Máy bơm JLM

Máy bơm nước Rheken JLM60-300A sử dụng trong các hộ gia đình, hút giếng, công nghệ nhiệt tiện lợi, tạo nguồn cấp nước , xử...