Máy bơm chìm nước thải pentax dg100/2g

Máy bơm chìm nước thải Pentax 1350W (1,8HP) model DG 100/2G […]