máy bơm chìm dongyin

Cung ứng cho yêu cầu sinh hoạt dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp hay tưới tiêu thủy lợi ...
Máy bơm chìm nước thải Dongyin QSD6-25 còn sử dụng trong các công trình đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật, hòn non bộ.