Máy bơm chìm Dongyin QSD6-15

Cung ứng cho yêu cầu sinh hoạt dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp hay tưới tiêu thủy lợi ...