HỒN TỬ SĨ – Nhạc nghi thức tang lễ cấp quốc gia | BẢN HÒA TẤU

0
4VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH – NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI – NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG – ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN KHẢI – NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN BÍ THƯ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG, NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ, NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG – NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Nguồn: https://suamaybomnuoctphcm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://suamaybomnuoctphcm.com/am-nhac/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here