CHƯƠNG 12 : Tứ Diệu Đế & Bát Chánh Đạo

45
4Being Nobody, Going Nowhere
_______________________________ Ayya Khema
Vô Ngã Vô Ưu
Dịch giả : Diệu Liên — Lý Thu Linh
Người Đọc : Thanh Cúc
Mục Lục:
Chương 1: Thiền: Lý Do Và Phương Pháp
Chương 2: Ảnh Hưởng của Thiền đến đời sống chúng ta
Chương 3: Thanh Tịnh Và Tỉnh Giác
Chương 4: Tứ Vô Lượng Tâm
Chương 5: Từ Bi Quán
Chương 6: Năm Chướng Ngại
Chương 7: Nghiệp Và Luân Hồi
Chương 8: Kinh Từ Bi
Chương 9: Bốn Hỷ Lạc
Chương 10: Ngũ Uẩn
Chương 11: Mười Điều Thiện
Chương 12: Tứ Diệu Đế & Bát Chánh Đạo
Chương 13: Một Cuộc Bắt Đầu Mới
Trang liên kết:

Nguồn: https://suamaybomnuoctphcm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://suamaybomnuoctphcm.com/am-nhac/

45 COMMENTS

 1. 00:00 Tứ Diệu Đế
  17:25 Bát Chánh Đạo
  18:26 Chánh Kiến
  30:06 Chánh Tư Duy
  39:52 Chánh Ngữ
  46:28 Chánh Nghiệp
  50:40 Chánh Mạng
  52:28 Chánh Tinh Tấn
  1:00:15 Chánh Niệm
  1:09:10 Chánh Định

 2. Sadhu! Sadhu! Lành thay!
  Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.
  🙏🙏🙏

 3. Con đường đã có sẵn, giờ chỉ còn…đi là tới thôi.
  Ngta noi đường tuy ngắn..K đi thì k tới, việc tuy nhỏ mà k làm thì cũng chẳng xong.
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật !!!
  Nam mô a di đà phật !!!

 4. Bát chánh đạo: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính,định lực chân chính.
  Tứ diệu đế: sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của nguyên nhân khổ đau, con đường chấm dứt khổ đau, sự chấm dứt khổ đau.( người tu phải chấp nhận 4 sự thật màu nhiệm này).

 5. TỨ DIỆU ĐẾ
  KHỔ vì gốc rễ vô minh
  TẬP tành huân dưỡng nên sinh thằng tồi
  DIỆT cho hết chúng lôi thôi
  ĐẠO thành viên mãn quán ngôi Liên Đài !

  BÁT CHÁNH ĐẠO
  CHÁNH KIẾN là nó phải là*
  CHÁNH TƯ DUY lại hà sa cội nguồn
  CHÁNH NGỮ thuần túy hiện luôn
  CHÁNH NGHIỆP gây dựng nên khuôn đức lành
  CHÁNH MẠNG làm sáng tinh anh
  CHÁNH TINH TẤN được cho quanh bên mình
  CHÁNH NIỆM hiền thiện phát sinh
  CHÁNH ĐỊNH tâm thức lung linh nhiệm mầu !
  ******
  HIỂU BIẾT ĐÚNG vậy phải là
  SUY NGHĨ ĐÚNG mỗi thiết tha cội nguồn
  ĂN NÓI ĐÚNG tốt hiện luôn
  HÀNH ĐỘNG ĐÚNG tạo ra khuôn đức lành
  SINH SỐNG ĐÚNG toát tinh anh
  CỐ GẮNG ĐÚNG để duyên quanh bên mình
  CHÚ TÂM ĐÚNG huệ phát sinh
  TẬP TRUNG TÂM THỨC ĐÚNG cho nhiệm mầu !
  * Things as they might be and ouit

 6. NGỬI RẮM để diệt khổ. Một dukkha ấp trứng voi của phe Tà Đạo Nam Tông.:

  * Thích Nhất Hạnh 2018 Mới nhất | Phương pháp Ngồi Thiền và Hít Thở đúng https://youtu.be/RWuUGGnDe8k

 7. AM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 8. Nguyện cầu Tuệ giác Bụt đến với Chúng sanh. Cám ơn Ni sư Ayya Khemma, Ni sư Diệu Liên ( Lý Thu Liên ) và giọng đọc Thanh Cúc.

 9. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. con muốn học phật giáo nguyên thuỷ. con muốn thỉnh kinh tụng nguyên thuỷ. và kinh tứ Diệu Đế và bát chánh đạo.quý vị có ai biết ở đâu hoan hỉ giúp con với ạ

 10. Nam mô Bổn sư thích ca mâu ni phât. Rất hạnh phúc khi nghe những bài pháp của đức phật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here