CHƯƠNG 12 : Tứ Diệu Đế & Bát Chánh ĐạoBeing Nobody, Going Nowhere
_______________________________ Ayya Khema
Vô Ngã Vô Ưu
Dịch giả : Diệu Liên — Lý Thu Linh
Người Đọc : Thanh Cúc
Mục Lục:
Chương 1: Thiền: Lý Do Và Phương Pháp
Chương 2: Ảnh Hưởng của Thiền đến đời sống chúng ta
Chương 3: Thanh Tịnh Và Tỉnh Giác
Chương 4: Tứ Vô Lượng Tâm
Chương 5: Từ Bi Quán
Chương 6: Năm Chướng Ngại
Chương 7: Nghiệp Và Luân Hồi
Chương 8: Kinh Từ Bi
Chương 9: Bốn Hỷ Lạc
Chương 10: Ngũ Uẩn
Chương 11: Mười Điều Thiện
Chương 12: Tứ Diệu Đế & Bát Chánh Đạo
Chương 13: Một Cuộc Bắt Đầu Mới
Trang liên kết:

Nguồn: https://suamaybomnuoctphcm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://suamaybomnuoctphcm.com/am-nhac/

45 Comments

 1. Hào quang Phật pháp toả sáng cõi ta bà ! NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !

 2. 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙏🍀

 3. Mô Phật

 4. Cho hỏi tập sách này tên j vậy ạ

 5. 00:00 Tứ Diệu Đế
  17:25 Bát Chánh Đạo
  18:26 Chánh Kiến
  30:06 Chánh Tư Duy
  39:52 Chánh Ngữ
  46:28 Chánh Nghiệp
  50:40 Chánh Mạng
  52:28 Chánh Tinh Tấn
  1:00:15 Chánh Niệm
  1:09:10 Chánh Định

 6. Nam mô a di đà Phật 🙏🙏🙏💓

 7. Sadhu! Sadhu! Lành thay!
  Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.
  🙏🙏🙏

 8. Nam mo bon su thích ca mo ni phát

 9. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 10. Đời thay đổi khi ta thay đổi. 10.9.2019.

 11. nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

 12. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

 13. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.

 14. 🌹🌼🌻💐💐💐🌞💜💖💗

 15. Hj tuyet voi cam on ngai thich ca

 16. Con đường đã có sẵn, giờ chỉ còn…đi là tới thôi.
  Ngta noi đường tuy ngắn..K đi thì k tới, việc tuy nhỏ mà k làm thì cũng chẳng xong.
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật !!!
  Nam mô a di đà phật !!!

 17. Bát chánh đạo: nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính,định lực chân chính.
  Tứ diệu đế: sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của nguyên nhân khổ đau, con đường chấm dứt khổ đau, sự chấm dứt khổ đau.( người tu phải chấp nhận 4 sự thật màu nhiệm này).

 18. Xin đa tạ bậc đại trí huệ. Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật

 19. TỨ DIỆU ĐẾ
  KHỔ vì gốc rễ vô minh
  TẬP tành huân dưỡng nên sinh thằng tồi
  DIỆT cho hết chúng lôi thôi
  ĐẠO thành viên mãn quán ngôi Liên Đài !

  BÁT CHÁNH ĐẠO
  CHÁNH KIẾN là nó phải là*
  CHÁNH TƯ DUY lại hà sa cội nguồn
  CHÁNH NGỮ thuần túy hiện luôn
  CHÁNH NGHIỆP gây dựng nên khuôn đức lành
  CHÁNH MẠNG làm sáng tinh anh
  CHÁNH TINH TẤN được cho quanh bên mình
  CHÁNH NIỆM hiền thiện phát sinh
  CHÁNH ĐỊNH tâm thức lung linh nhiệm mầu !
  ******
  HIỂU BIẾT ĐÚNG vậy phải là
  SUY NGHĨ ĐÚNG mỗi thiết tha cội nguồn
  ĂN NÓI ĐÚNG tốt hiện luôn
  HÀNH ĐỘNG ĐÚNG tạo ra khuôn đức lành
  SINH SỐNG ĐÚNG toát tinh anh
  CỐ GẮNG ĐÚNG để duyên quanh bên mình
  CHÚ TÂM ĐÚNG huệ phát sinh
  TẬP TRUNG TÂM THỨC ĐÚNG cho nhiệm mầu !
  * Things as they might be and ouit

 20. Nam Mô Bổn Sư Thích Cá Mâu Nị Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. NGỬI RẮM để diệt khổ. Một dukkha ấp trứng voi của phe Tà Đạo Nam Tông.:

  * Thích Nhất Hạnh 2018 Mới nhất | Phương pháp Ngồi Thiền và Hít Thở đúng https://youtu.be/RWuUGGnDe8k

 22. Nam Mo Bon Su Thích Ca Mau Ni Phat🙏🙏🙏

 23. Phat pháp vô Biên nam mo a Di Dà Phat 🙇‍♂️

 24. AM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 25. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CẢ MÂU NI PHẬT

 26. NAM MÔ PHẬT THUYẾT KINH TỨ DIỆU ĐẾ -BÁT CHÁNH ĐẠO

 27. Sao không thấy giải thích tứ diệu đế là gì và bát chánh đạo là gi

 28. Nguyện cầu Tuệ giác Bụt đến với Chúng sanh. Cám ơn Ni sư Ayya Khemma, Ni sư Diệu Liên ( Lý Thu Liên ) và giọng đọc Thanh Cúc.

 29. NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

 30. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. con muốn học phật giáo nguyên thuỷ. con muốn thỉnh kinh tụng nguyên thuỷ. và kinh tứ Diệu Đế và bát chánh đạo.quý vị có ai biết ở đâu hoan hỉ giúp con với ạ

 31. 🌼Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🌼🙏🙏🙏

 32. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 33. Nam mô Bổn sư thích ca mâu ni phât. Rất hạnh phúc khi nghe những bài pháp của đức phật.

 34. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 35. nam mo bổn sư thích ca mâu ni phật,nam mo adidaphat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *